Takto můžete šířit bez ptaní

Licence

Články

Moje články můžete libovolně (i komerčně) užívat i rozmnožovat za předpokladu, že do nich nebudete zasahovat a uvedete zdroj a odkaz.

Fotografie

Neoznačené fotografie pocházejí z freeimages.com nebo pixabay.com a nejste oprávněni je dále šířit, pokud si sami neověříte, že Vám to původní licence povoluje. Některé z nich nemají povoleno šíření na komerčních webech nebo bez vědomí autora a já k nim v takovém případě příslušnou licenci mám. Ta se ovšem nevztahuje na Vás.

Fotografie, u nichž je uveden jako autor Roman Masaryk nebo Dana Masaryková, můžete samostatně šířit a rozmnožovat pouze nekomerčně, jestliže do nich nebudete zasahovat a uvedete zdroj a odkaz. Rozmnožujete-li celý článek podle výše uvedené licence komerčně, můžete tyto fotografie užít jako součást článku též komerčně a bez uvedení zdroje (je-li uveden zdroj článku).

Ostatní fotografie, zpravidla uvedené poznámkou "Se souhlasem..." nesmíte šířit. Souhlas byl udělen nám.

Vyhrazuji si právo změny těchto licenčních podmínek.