A zase ty kruháky...

by Roman A. Masaryk

Dovolím si vyjádření ke kruhovým objezdům... které způsobují opět vášně celým internetem. Věci jsou samozřejmě jinak a český národ opět ukázal stádní princip v praxi. Dokud si nezvykneme ověřovat si informace sami a budeme bezvýhradně věřit médiím, náš potenciál má pořád zataženou ruční brzdu.

Před pár týdny internet žil tím, že došlo ke změně přednosti na kruhovém objezdu a spousta lidí brečela, jak je to špatné. Teď se zase sdílí, jak ministerstvo vzalo zpátečku a všechno bude při starém. A jak je to doopravdy?

Bavíme se o zákoně 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích, který tehdy nahradil vyhlášku, protože jak známo vyhláška nemůže ukládat povinnosti neuložené zákonem a její vymáhání se tak stalo právně přinejmenším problematickým. Mohlo tehdy klidně dojít k tomu, že si řidič postaví hlavu, že povinnost z vyhlášky jezdit vpravo nebude dodržovat a bude jezdit vlevo. Pomiňme, že je to nesmysl, ale právně to bylo víceméně v pořádku a proto tedy zákon.

V roce 2000 byla v paragrafu 22, odst. 5 následující věta: 'Řidič vjíždějící na kruhový objezd musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po kruhovém objezdu.' Jednoznačné, v pořádku, nesystémové. Proč nesystémové? Protože se jedná o přednost zleva, uvedenou v zákoně, který jinak důsledně ctí přednost zprava.

A proto došlo k novele. Ne v roce 2016, ale již v roce 2005. Ano, již zákon 411/2005 Sb. nahrazuje tuto formulaci v §22, odst. 5 výrazně jinou: 'Řidič vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami "Kruhový objezd" společně se značkou "Dej přednost v jízdě!" nebo "Kruhový objezd" společně se značkou "Stůj, dej přednost v jízdě" musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu a organizovanému útvaru chodců a průvodci vedených a hnaných zvířat se zvířaty jdoucími po kruhovém objezdu.'

Již s účinností od 1.7.2006 máme tedy úpravu, která jinými slovy říká, že pokud je přednost v jízdě upravena značkami, je třeba je respektovat, tj. dát přednost v jízdě případně zastavit vozidlo podle toho, která značka tam je. V ostatních případech platí přednost zprava, jak uvádí společně §22, odst. 1 a 2. ‘Nevyplývá-li přednost v jízdě z ustanovení odstavce 1, musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.

Hysterii kolem kruháků tedy naprosto nechápu. V důvodové zprávě k tehdejší novele zákona bylo uvedeno, že se jedná o systémovou změnu, která se v praxi nijak zásadně neprojeví, protože v té době nebyl v ČR znám kruhový objezd, kde by značky upravující přednost nebyly instalovány. Pokud by ovšem nebyly (nebo je snad někdo ukradl), platila přednost zprava už od poloviny roku 2006!

My v RAMAGO.NET to na školení řidičů u klientů učíme. Ostatní řidiči jak vidno zaspali, protože sdílením těchto nesmyslů ukazují, že nezaznamenali změny v pravidlech, které jsou známé již 10 let! Proč to neví ministerstvo, je také s podivem. Je škoda tyto změny neznat, protože tehdy se neměnila jen přednost na kruhových objezdech. Kromě toho, že se od té doby nesmí držet za jízdy mobilní telefon, zastavit na místě po invalidy, svítíme i ve dne nebo blikáme při předjíždění cyklisty, máme od té doby bodový systém, také můžeme třeba zaparkovat osobní vozidlo kolmo nebo šikmo k okraji vozovky i tam, kde značka ukazuje něco jiného. Věc, která může při nedostatku parkovacích míst velmi pomoci a řidiči o ní zjevně také nemohou vědět.

Nevíte někdo, který novinář tuhle hysterii způsobil, když pustil neověřenou informaci z neznalosti jako první?

Zdroj obrázku: Google Maps

Jdi zpět

Sdílejte tento článek